Koklear Implant

Koklear Implant Öncesi Cihazlandırma

Koklear implant işleminin bir parçası olarak, bir çocuğun koklear implant için aday olup olmadığını belirlemek için bir implant öncesi bir değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirmede geniş bir ekip tarafından yürütülmelidir.

Pediatrik implant ekibi, genel olarak şu uzmanları içerir: Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoru, hemşire, odyolog ve konuşma dili patoloğu. Ekip ayrıca, eğitim uzmanı, psikolog/danışman, sosyal hizmet uzmanı, nöropsikolog ve gelişimsel çocuk doktoru gibi diğer uzmanları da kapsayabilir.

Koklear İmplant Öncesi Değerlendirme Süreci

1. Adım: Koklear İmplant Oryantasyonu
Bu adımın amacı, çocuğu ve ailesini koklear implant sürecine yönlendirmektir. Genel olarak aileye köklear implant nedir, ameliyat süreci, ameliyat sonrası takip programı, implantasyonun maliyeti, garantiler ve sigorta ödemeleri gibi konular net olarak anlatılmalıdır.

2. Adım: Odyolojik Değerlendirme
İmplant öncesi bir işitme uzmanı, çocuğun işitme seviyelerini ölçer. Yüksek güçlü işitme cihazlarıyla güçlendirmenin, yeterli sonuçlar sağlayıp sağlayamayacağını görmek için testler de uygulanacaktır.

3. Adım: Tıbbi Değerlendirme
Bir KBB uzmanı, çocuğun operasyona uygunluğunu belirler ve cihazın uygun bir şekilde yerleşebileceğini görmek için CT taraması veya MRI isteyebilir. Ayrıca, implant kullanımını engelleyecek başka bir tıbbi durumun olup olmadığını da kontrol eder. Koklear implantı olan çocuklar koklear implant olmayan çocuklara göre menenjit için daha büyük bir risk altında olduğundan, uzman, bu duruma karşı uygun aşıların tamamlanmasını da sağlamalıdır.

4. Adım: Konuşma Dili Değerlendirmesi
Bir konuşma/dil patoloğu, genel iletişim yeteneklerini inceleyen bir değerlendirme yapar. Uzman, ayrıca çocuğun bu alanlardaki ilerleme potansiyelini de değerlendirir.

Aşağıdakiler dâhil olmak üzere bu bilgileri toplamak için çeşitli araçlar kullanılabilir:
* Standartlaştırılmış Testler
* Gayri Resmi İletişim Ölçümleri
* Ebeveyn Anketleri

Bu değerlendirmenin sonuçları, çocuğun güçlü alanlarını belirlemek, iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak yolları tanımlamak ve sonraki performansını karşılaştırmak için bir temel olarak hizmet eder.

5. Adım: Beklentilerin DeğerIendirilmesi
Beklentileri tartışmanın amacı, ailenin aşağıdaki kavramları anlayabildiğini tespit etmektir:
* Koklear implant cihazının yararları ve sınırlamaları
* Çocukları üzerine gerçekçi beklentiler
6. Adım: Vestibüler Değerlendirme
Denge sistemini değerlendiren vestibüler test, aşağıdaki durumları belirlemek için yapılabilir:
* Çocuğun denge sisteminin sağlığı
* Gelecekteki test sonuçlarının karşılaştırılabileceği temel bir fonksiyon testi elde etme

7. Adım: Psikososyal Değerlendirme
Psikososyal değerlendirme, koklear implantın uyumunu etkileyebilecek faktörleri inceler.
Psikososyal bir değerlendirme aşağıdakiler için de kullanılabilir:
Makul beklentilerle ilgili soruları yanıtlamak
Çocuk ve/veya ailenin yüksek motivasyona sahip ve uzun bir rehabilitasyon programına katılmaya istekli olduğundan emin olmak
Adayın anlama ve idrak etme yeteneğini; işitme kaybı dışındaki işitsel ve konuşma-dil gelişiminin zayıflığına neden olan faktörleri incelemek

8. Adım: Nöropsikolojik Değerlendirme
Koklear implant adayının, implant sonrası süreçlere aktif olarak katılma yeteneğini etkileyebilecek bilişsel bozulma ile ilgili bazı endişeler varsa, nöropsikolojik bir değerlendirme önerilebilir.

9. Adım: Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet uzmanı şunları sağlar:
* Çocuğa ve aileye rehberlik/destek
* Finansal planlama ve yardım seçeneklerini keşfetme konusunda asistanlık
* Gerekli randevu ve hizmetlerin koordine edilmesi ile ilgili yardım
* Ailelere danışmanlık

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında
detaylı bilgi almak için
bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp: 0555 883 12 79