İşitme Testleri

İşitme Testleri

İşitme testleri, işitme yeteneğini değerlendirmek için kullanılan çeşitli yöntemleri içerir. İşitme testleri, işitme kaybının derecesini, türünü ve nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.

1. Odyometri (Audiyometri):

Hava İletim İşitme Testi: Bu testte, kulaklık veya kulaklık benzeri bir cihaz kullanılarak farklı frekanslardaki seslerin duyulup duyulmadığı ölçülür. Hava iletimi işitme testi, genellikle kafa veya kulak üstü kulaklık kullanılarak yapılır.

Kemik İletim İşitme Testi: Kemik iletimi işitme testi, sesin kafa kemikleri yoluyla iç kulağa nasıl iletildiğini değerlendirir. Bu testte, bir kemik iletimi cihazı kullanılarak ses titreşimleri doğrudan kafa kemiklerine iletilir.

2. İşitsel Otoakustik Emisyon (OAE) Testi:

Geçici Otoakustik Emisyon (TEOAE): Bu test, iç kulağın sağlıklı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. İşitme siniri ve iç kulağın işleyişini değerlendirmek için yüksek frekanslı ses uyarıları kullanılır.

Daimi Otoakustik Emisyon (DPOAE): Bu test, işitme kaybının altta yatan nedenlerini belirlemek için kullanılır. İç kulağın dışarıya doğru yaydığı doğal sesler ölçülür.

3. İşitme Eşiği Testi:

İşitme Eşiği Saptama Testi: Bu testte, kişinin en düşük duyulabilir ses seviyesi belirlenir. Farklı frekanslardaki seslerin duyulup duyulmadığı ve duyulduğunda nasıl duyulduğu belirlenir.

4. Konuşma Anlayışı Testleri:

Konuşma Ses Saptama Testi (SRT): Bu testte, kişinin çeşitli ses düzeylerinde konuşmayı anlayıp anlamadığı belirlenir.

Konuşma Ayırt Etme Testi (SAT): Bu testte, kişinin farklı konuşma seslerini ve tonlarını ayırt etme yeteneği ölçülür.

5. Bilgisayar Destekli İşitme Testleri:

Bilgisayar Destekli Odyometri (CAO): Bu testte, bilgisayar programları ve özel donanım kullanılarak işitme fonksiyonları değerlendirilir.

6. Diğer Özel Testler:

Pediyatrik İşitme Testleri: Çocuklarda işitme kaybını değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış testlerdir.

Kulak Orta Baskı Testi (Tympanometri): Kulak zarının ve orta kulaktaki basıncın değerlendirilmesi için kullanılır.

Bu testler, işitme sağlığı uzmanı tarafından uygulanır ve kişinin işitme kaybı türünü ve derecesini belirlemeye yardımcı olur. Her bireyin işitme testlerine ihtiyacı farklı olabilir ve belirli bir test veya test kombinasyonu, kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak seçilir.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında
detaylı bilgi almak için
bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp: 0555 883 12 79